Tagged

Bujo

A collection of 3 posts

Working how to work
Bujo

Working how to work

💡TL;DR How I utilize Notion for everyday workจะนับว่าบล็อกนี้เป็นภาคต่อ ของต่อของต่อของซีรีย์บล็อกที่ผมเล่าว่าใช้ Bullet Journaling ยังไงมาตลอดหลายปีก็ได้ แล้วผมใช้ System นี้มาตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปี 2021 จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้มันจะมีการปรั

เรากลับมาทำ BuJo ได้หนึ่งเดือนแล้ว
Bujo

เรากลับมาทำ BuJo ได้หนึ่งเดือนแล้ว

ในโลกที่วุ่นวาย และงานที่ถาโถม ทำให้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผมมักจะหาทางจัดการตัวเองผ่านอะไรซักอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง Planner, Todo list, Trello Board, Post it ฯลฯ ซึ่งผมก็น่าจะเรียกว่าลองมาเยอะพอสมควร จนผมมาเจอ Bujo หรือ Bullet Journaling เมื่อ 2

แนะนำ BuJo เมื่อชีวิตอยากติด Analog
Bujo

แนะนำ BuJo เมื่อชีวิตอยากติด Analog

มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมานานหลายปีละว่าทำไมหลายคนถึงติดสมุด Moleskine มากๆ ทั้งๆ ที่มันก็ดูเหมือนสมุดธรรมดาๆ เล่มนึง ที่อาจจะมีเส้น ไม่มีเส้น เป็นตาราง ฯลฯ หลังจากถามไถ่หลายคนก็ยังไม่เคลียร์เพื่อคลายความสงสัยนั้น ผมเลยซื้อมาหนึ